Jy&Ik

...want een vertrouwde start begint bij Jy&Ik

schrijf je nu in!

Als zwangere vrouw heeft u de mogelijkheid om voor de geboorte een test te laten doen om de kans op een kindje met het Downsyndroom te laten berekenen.

Dit kan gebeuren via de zogenoemde combinatietest. Deze test bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:

  1. Een bloedonderzoek bij u tussen 9 en 14 weken van de zwangerschap.
  2. De nekplooimeting bij het kind. Dat gebeurt met een echo die gemaakt wordt tussen 11 en 14 weken zwangerschap.

Een screeningstest kan niet met zekerheid vaststellen of uw kind een aandoening wel of niet heeft, maar geeft wel een indruk of er voor uw kind een verhoogde kans op een aandoening is.

Wanneer er uit de test blijkt dat de kans op een aandoening inderdaad verhoogd is, komt u in aanmerking voor verder onderzoek.

Dit vervolgonderzoek wordt prenatale diagnostiek genoemd.

Prenatale diagnostiek

  1. Vruchtwaterpunctie.
  2. Vlokkentest.
  3. Structureel Echoscopisch Onderzoek bij 20 weken.

Wanneer u 36 jaar of ouder bent dan komt u in aanmerking voor prenataal onderzoek. Dit onderzoek is niet verplicht. Het wordt wel aangeraden omdat vrouwen boven de 36 jaar een verhoogde kans hebben op een kind met een aangeboren afwijking.

Zwangeren jonger dan 36 jaar komen in principe niet in aanmerking voor prenataal onderzoek. Bij deze groep is er echter wel een mogelijkheid om een combinatietest te laten doen (de kosten zijn voor eigen rekening).

De STAR biedt deze mogelijkheid. Dit wordt ook de 1ste trimester screening genoemd. Mocht je hiervoor interesse hebben dan kun je dat met ons bespreken. De STAR doet geen vruchtwaterpunctie en vlokkentest. Deze onderzoeken worden alleen in het Erasmus MC gedaan op de afdeling Prenatale Diagnostiek.

Prenataal onderzoek

Prenataal onderzoek is een zeer uitgebreid onderwerp. Dat is de reden waarom wij daar op deze site niet verder op in gaan. Maar indien u hier graag meer informatie over wenst, verwijzen wij u naar prenatalescreening.nl

Op deze site vindt u alle informatie die voor u van belang kan zijn. Heeft u desondanks nog vragen, stel ze dan gerust aan ons!

Tijdens de intake komt de mogelijkheid tot het laten doen van onderzoek in de zwangerschap ook aan de orde. Uiteraard kunt u dan ook weer met uw vragen bij ons terecht.

Heeft u eerder een kindje met een aangeboren afwijking gehad of komen er in uw familie bepaalde aangeboren afwijkingen vaker voor?

Dan komt u in aanmerking voor prenataal onderzoek. Wij vragen hier naar tijdens de eerste controle.